top of page

Wales

vaisey_gill.png

Gill Vaisey

Gill is the regional lead for the Wales region.

Gill yw'r arweinydd rhanbarthol ar gyfer rhanbarth Cymru

 

gill@booksatpress.co.uk

The Wales region

The Wales Region of AREIAC covers Wales.

 

Welcome to the Wales AREIAC group. With the new curriculum for Wales, an abundance of professional learning to support Religion, Values and Ethics, and lots of exciting curriculum developments, there is much to share and talk about!

 

We aim to meet termly via TEAMS/ Zoom. Our Spring meeting will be held on 9th February, 10am -11:30am. The Summer meeting will be held on 7th May, 10am – 11:30am

 

The agenda is always co constructed by members and all are welcome to join, even if outside of Wales.

 

Cymru

Croeso i grŵp AREIAC Cymru. Gyda’r cwricwlwm newydd i Gymru, digon o ddysgu proffesiynol i gefnogi Crefydd, Gwerthoedd a Moeseg, a llawer o ddatblygiadau cwricwlwm cyffrous, mae llawer i’w rannu a siarad amdano!

 

Ein nod yw i gyfarfod bob tymor trwy TEAMS/ Zoom. Byddwn yn dal ein cyfarfod Gwanwyn ar 9 Chwefror, 10yb -11:30yb. Byddwn yn dal cyfarfod yr Haf ar 7fed Mai, 10yb – 11:30yb

 

Mae'r agenda bob amser yn cael ei cynllunio gan aelodau ac mae croeso i bawb ymuno, hyd yn oed os ydynt y tu allan i Gymru.

bottom of page